Detaljne informacije

Nazad

sabina šehić

Kontakt informacije

Adresa: Alejla Lipa 61,

Poštanski kod: 88000

Telefon: 036-576-380

Fax: Nema informacija

Mobitel: 062-263-678

Email: sabina.sehic@unmo.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Obrazovanje; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa