Detaljne informacije

Nazad

Zlatan Music

Kontakt informacije

Adresa: Berberovica 8

Poštanski kod: 76100

Telefon: 0038762344145

Fax: Nema informacija

Mobitel: 0038762344145

Email: zlatanmusic11@gmail.com

Sekundarni Email: mzlatan@teol.net

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Druge usluge;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Lokalna demokratija; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete; Upravljanje ljudskim resursima; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Razvoj i pružanje usluga; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Lobiranje i zastupanje; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa