Detaljne informacije

Nazad

Drago Martinović

Kontakt informacije

Adresa: Kočerin 5 - Široki Brijeg

Poštanski kod: 88226

Telefon: 039 702811

Fax: 039 705915

Mobitel: 063 796648

Email: drago.martinovic1@gmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Odnosi s javnošću;

Iskustvo: 10 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: doktor društvenih znanosti, informacijske i komunikacijske znanosti

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa učesnicima

Reference: Centar za građansku suradnju Livno Zulka Baljak 062 158862 (edukacija, radionica); Misija OESS-a terenski ured Mostar;

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 3

# Naziv kursa

1 Komuniciranje tijela lokalne uprave s javnošću Više o kursu

2 Uporaba novih medija u jedinicama lokalne i mjesne samouprave Više o kursu

3 Šaltersko poslovanje, Organizacijska komunikacija Više o kursu