Detaljne informacije

Nazad

Jasmina Babic

Kontakt informacije

Adresa: Dusana Baranina 3/36 Bijeljina

Poštanski kod: 76300

Telefon: 055 410 427

Fax: Nema informacija

Mobitel: 065 539 451

Email: jasmina.ivosevic@gmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Lokalna demokratija; Odnosi s javnošću; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje ljudskim resursima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta; Razvoj i pružanje usluga; Povećanje prihoda i samoodrživost; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Lobiranje i zastupanje; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: 2008-2014 OSCE Misija u BiH, Program asistent; 2001-2008 U.G. "Bona Fides", Izvrsni direktor; 1998-2001 Helsinski odbor za ljudska prava u RS, Generalni sekretar

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Formalno obrazovanje: Univerzitet Graz, Austria, Magistarske studije, smjer Evropske integracije i regionalizam Neformalno obrazovanje: EU i CoE - Trener iz oblasti omladinskih evropskih projekata-certifikat; OSCE Misija u BiH Javno zagovaranje i vođenje

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima;Drugi oblici procjene

Reference: OSCE Mission to BiH Helsinski Komitet za ljudska prava u BiH U.G. "Bona Fides"

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 5

# Naziv kursa

1 IPA projekti - kako popuniti aplikaciju Više o kursu

2 CV i intervju za posao Više o kursu

3 Kako osnovati i upravljati organizacijom Više o kursu

4 Stratesko planiranje Više o kursu

5 Odnosi sa javnoscu i PR Više o kursu