Detaljne informacije

Nazad

Ana Popovicki Capin

Kontakt informacije

Adresa: LJubljanska 2a

Poštanski kod: 71000

Telefon: 033/212686

Fax: Nema informacija

Mobitel: 066434201

Email: apopovicki@yahoo.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Druge usluge;

Ostale usluge: Evaluacija programa/projekata

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje projektima; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Lobiranje i zastupanje;

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa