Detaljne informacije

Nazad

DRAGAN VUJIĆ

Kontakt informacije

Adresa: Bijeljina, ul. 27. marta broj 34.

Poštanski kod: 76300

Telefon: 055 225 790

Fax: 055 211 922

Mobitel: 065 512 789

Email: stesof@gmail.com

Sekundarni Email: iso@sobijeljina.org

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Upravljanje ljudskim resursima; Pravna pitanja i izrada legislative;

Iskustvo: 29 godina u struci

Certifikat: Ima

Opis certifikata: diplomirani pravnik - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa učesnicima

Reference: - učečće u izradi Priručnika za odbornike (Aprodel i SOG RS) - učešće u izradi modela statuta, poslovnika i odluka o neposrednom učeću građana u lokalnoj samoupravi (SOG RS) - obuke novoizabranih odbornika (SOG RS, OSCE, UNDP) - učešće u izradi zakona o medjuopštinskoj saradnji i Zakona o radnim odnosima u JLS (SOG RS, SDC)

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa