Detaljne informacije

Nazad

Marijana Kapovic

Kontakt informacije

Adresa: Save Ljuboje 26

Poštanski kod: 78000

Telefon: +387 51 464 628

Fax: + 387 51 460 550

Mobitel: +387 65 912 396

Email: marijana.kapovic@sfbl.org

Sekundarni Email: kapovicmarijana@yahoo.com

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje projektima; Zaštita okoliša; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta;

Iskustvo: 5-8 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Certifikat je izdate od strane The United States Department of State, za uspješno završen Junior Faculty Development Program (u periodu Januar-Jun, 2012. godine) iz oblasti Životne sredine na Univerzitetu u Missouri-ju, USA.

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa učesnicima

Reference: Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet Banja Luka, (2005); Magistar šumarstva, Šumarski fakultet Beograd, (2009); Stipendista "The United States Department of State", (u periodu Januar-Jun, 2012. godine) kroz Junior Faculty Development Program iz oblasti Životne sredine na Univerzitetu u Missouri-ju, USA. Doktor nauka iz oblasti šumarstva, Šumarski fakultet Beograd, (2013); Koordinator više naučno - istraživačkih projekata iz oblasti zaštite životne sredine (2006-2013); Vođa grupe eksperata za izradu "Strateških smijernica i uloge obrazovanja" kao dijela Državnog Akcionog Plana Bosne i Hercegovine za borbu protiv degradacije/dezertifikacije zemljišta; Koordinator izrade "Strategije razvoja opštine Sokolac 2013-2020. godina";

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 8

# Naziv kursa

1 Izrada Akcionih planova LEAP-a, zaštita zemljišta, zaštita voda, upravljanje otpadom Više o kursu

2 Upravljanje zemljištem Više o kursu

3 Rekultivacija zemljišta usljed površinskih kopova Više o kursu

4 Remedijacija zemljišta zagađenih teškim metalima Više o kursu

5 Strateško planiranje za sektor zemljišta i otpada Više o kursu

6 Upravljanje otpadom u lokalnim zajednicama Više o kursu

7 Plantažni uzgoj ljekobilja Više o kursu

8 Izrada Strategije razvoja lokalne zajednice Više o kursu