Detaljne informacije

Nazad

Zijad Srabović

Kontakt informacije

Adresa: Nema informacija

Poštanski kod: 0

Telefon: Nema informacija

Fax: Nema informacija

Mobitel: Nema informacija

Email: zijad.srabovic@hotmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi:

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje ljudskim resursima; Razvoj i pružanje usluga; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Lobiranje i zastupanje; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: 22 godine

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Glavni inspektor MAP projekat u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i EUFOR-a, Seminar o pristupanju BiH u NATO

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa