Detaljne informacije

Nazad

Slavko Simić

Kontakt informacije

Adresa: Blagoja Parovića 92/a, Banja Luka

Poštanski kod: 78000

Telefon: 051 385 680

Fax: 051 385 680

Mobitel: 065 927 323

Email: bono@blic.net

Sekundarni Email: bross@teol.net

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Istraživanje tržišta primarnom metodom - anketnim upitnikom. Analiza dobijenih podataka se vrši u IBM SPSS Statistics 20

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete; Upravljanje ljudskim resursima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta; Razvoj i pružanje usluga; Povećanje prihoda i samoodrživost; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Lobiranje i zastupanje; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: 18 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: - Certifikovani EU TAC Trener - Certifikovani DEZA/GTZ konsultant - CMC Certifikovani Manadžment konsultant, the International Council of Management Consulting Institutes ICMCI Wien, Austria; - Sertifikovani BENCHMARK konsultant od strane LespNet Mreže k

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima;Drugi oblici procjene

Reference: Partnerstvo i umrežavanje - TASCO BiH, kontakt osoba: Slavica Drašković Strateško planiranje - LMAD Koalicija, Sarajevo, kontakt osoba: Branka Matić HRM - Upravljanje ljudskim potencijalima - TASCO BiH, kontakt osoba: Slavica Drašković Partnerstvo, koalicije i umrežavanje - ACED, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj KOIRS - Koordinacioni odbor invalidnih organizacija RS, kontakt osobe: Zoran Mičić, Zoran Dobraš Javni zagovaranje i lobiranje - TASCO BiH, kontakt osoba: Slavica Drašković Javno zagovaranje i lobiranje, ACED i KOIRS, kontakt osobe: Zoran Mičić, Zoran Dobraš Strateško planiranje lokalnih zajednica po miPro metodologiji - SNV, ACED, kontakt osoba: Duško Vučić HRM - Upravljanje ljudskim potencijalima, Privredna komora RS, kontakt osoba: Nada Budiša Strateško planiranje - ACED i KOIRS, kontakt osobe: Zoran Mičić, Zoran Dobraš Pisanje predloga projekta, ACED i KOIRS Pisanje poslovnih planova, USAID, ACED, kontakt osoba: Miodrag Matavulj Kako ovladati i dominirati tržištem, GOPA, CIDEA, kontakt osoba: Vesna Marinković Nagrade: Menadžer 2009. godine u Bosni i Hercegovini - Evropska asocijacija menadžera

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 8

# Naziv kursa

1 Trening trenera Više o kursu

2 Interna komunikacija i upravljanje - osnovni principi dobrog menadžmenta, efektivne komunikacije, timski rad i rješavanje konfliktnih situacija Više o kursu

3 Pisanje prijedloga projekta Više o kursu

4 HRM-Upravljanje ljudskim potencijalima Više o kursu

5 Javno zagovaranje, zastupanje i lobiranje Više o kursu

6 Partnerstvo, koalicije i umrežavanje organizacija Više o kursu

7 Strateško planiranje po miPRO metodologiji održivog razovoja lokalnih zajednica Više o kursu

8 Situaciono rukovođenje Više o kursu