Detaljne informacije

Nazad

Milena Sarić

Kontakt informacije

Adresa: Mjedenica 21, Sarajevo

Poštanski kod: 71

Telefon: Nema

Fax: Nema

Mobitel: 062 387 793

Email: pennylainn@gmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Organizacija rada i menadžment; Edukacija trenera i razvoj trening modula;

Iskustvo: 5 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 9

# Naziv kursa

1 Trening za mentore za organizacije civilnog društva koje implementiraju male grantove Više o kursu

2 Projekat građanin/Građanske veze: model ljudskih prava Centra za građansko obrazovanje u Kaliforniji Više o kursu

3 Implementacija modula o kontraverznim temama i spriječavanju korupcije Više o kursu

4 Interkulturalizam Više o kursu

5 Demokratija i ljudska prava Više o kursu

6 Obrazovanje za društvenu pravdu Više o kursu

7 Škole - prijatelji djece, Primjena metodologije usmjerene na dijete Više o kursu

8 Iskustveni program obrazovanja za toleranciju "Zato što je različito" Više o kursu

9 Svijet danas: međunarodni odnosi Više o kursu