Detaljne informacije

Nazad

Darko Pavlović

Kontakt informacije

Adresa: Nema

Poštanski kod: 71000

Telefon: Nema

Fax: Nema

Mobitel: Nema

Email: doatba@yahoo.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Odnosi s javnošću; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Razvoj i pružanje usluga; Povećanje prihoda i samoodrživost; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Lobiranje i zastupanje; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: Parlament FBiH (2008-2011) Savjetnik za međunarodnu saradnju, Informisanje, nevladin sektor; Poljoprivredni fakultet Osijek (2009-2011) Istraživač-doktorant; Diplomatska Akademija Beč (2009) Učesnik-saradnik; Agencija za državnu službu (2008-do danas) Tre

Certifikat: Nema

Opis certifikata: • July 1999. ˝The Hague Appeal for Peace, International Peace Conference, The Hague, Netherlands; • October 1999. ˝10 Years after the Berlin Wall˝, UNDP/ISS Conference on the Countries in Transition, The Hague, Netherlands; • January 2001. ˝The State o

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 3

# Naziv kursa

1 Kodeks ponašanja, postupanja- Agencija za državnu službu Više o kursu

2 Upravljanje ljudskim resursima- Agencija za državnu službu Više o kursu

3 Proces integriranja u EU- Agencija za državnu službu Više o kursu