Detaljne informacije

Nazad

Dejan Marinković

Kontakt informacije

Adresa: Parsike komune 63, Beograd

Poštanski kod: 11070

Telefon: +387 65 791 200

Fax: Nema informacija

Mobitel: +381 63 324 797

Email: dejanpr@yahoo.com

Sekundarni Email: dejan.marinkovic.pr@gmail.com

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje; Druge usluge;

Ostale usluge: Ispitivanje tržišta; Izrada poslovnih planova; PR aktivnosti (analiza-strategija-plan-egzekucija-evaluacija)

Oblasti kojima pripada obuka: Odnosi s javnošću; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete; Upravljanje ljudskim resursima; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Zaštita okoliša; Budžet i finansije; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta; Razvoj i pružanje usluga; Povećanje prihoda i samoodrživost; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Lobiranje i zastupanje; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: Industija (General Manager, PR Manager, HR Manager, R&D Manager, Financial director, Sales Manager). NGO (President, Project Manger, PR Manager, Financial director). Logistika (Head Admin). Obrazovanje (Ambassador, Business Developer). IT (E-commerce)

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Personnel Recovery/SERE, Anti-Terrorism Level 1 Training System, OPSEC, SAEDA, Suicide Prevention, HQDA Fraternization Policy, General Orders, Combating Trafficking In Persons, Core Warrior Value Training, Tribalism in Afghanistan, and more military...

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima;Drugi oblici procjene

Reference: »DOBA« Faculty of Economic and Social Studies, Prešernova street 1, 2000 Maribor, Slovenia. Polona Baloh PR služba (e-mail: pr@doba.si, phone: +3862 228 38 59, web: doba.si) Foundation for education, science, culture and sport »ISKRA ZNANJA«, Terezije bb, Sarajevo 71000, Bosnia and Herzegovina. Aziza Skoko (e-mail: info@iskraznanja.org, phone: +38761 047 026, web: iskraznanja.org) »DynCorp International« global government services provider in support of U.S. national security. Afghanistan, Kandahar Kristina Patten (e-mail: Kristnina.Patten@dyn-intl.com, web: dyn-intl.com)

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 2

# Naziv kursa

1 VEŠTINE I TAJNE USPEŠNE KOMUNIKACIJE Više o kursu

2 ODNOS SA KLIJENTIMA Više o kursu