Detaljne informacije

Nazad

Admir Hadžikadunić

Kontakt informacije

Adresa: Olimpijska br. 36

Poštanski kod: 71000

Telefon: Nema informacija

Fax: 033 455 560

Mobitel: 062 226 070

Email: hadmir_78@hotmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Obrazovanje; Kultura i sport;

Iskustvo: Fakultet sport i tjelesnog odgoja (2010 - do danas), mladi istrazivac, koordiniranje projektnih aktivnosti Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (2008-2010), Saradnik u nastavi na predmetu Metodika sporta, Administriranje studentskih radova, kolokvija i zav

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu- Ispit općeg znanja za državne službenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa