Detaljne informacije

Nazad

Aleksandar Draganić

Kontakt informacije

Adresa: Aleja Svetog Save 33

Poštanski kod: 78000

Telefon: +387 51 300 241

Fax: +387 51 319 507

Mobitel: +387 65 603 699

Email: adraganic@blic.net

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Lokalna demokratija; Upravljanje projektima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Razvoj i pružanje usluga; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: Enterprise Development Agency (EDA) (2009-do danas) Ekspert za razvoj politika, Italian Ministry of Foreign Affairs (2010-do danas) Istraživač/Konsultant, UNDP (2010-do danas) Mentor/trener za izradu javnih politika, OSCE i entitetski savezi (SOGFBiH i AL

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Razni certifikati i potvrde o kompetencijama

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Drugi oblici procjene

Reference: ROM (Result-Oriented Monitoring) Ekspert za Zapadni Balkan i Tursku - monitoring i evaluacija projekata i projektnih aktivnosti (ukljucujuci obuke)

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 7

# Naziv kursa

1 Javne politike - osnove i kreiranje Više o kursu

2 European Institute for Public Administration – CAF in Action Više o kursu

3 Medjuopstinska saradnja - osnove i proces uspostavljanja Više o kursu

4 Implementacija lokalnih razvojnih strategija Više o kursu

5 Monitoring i evaluacija - uspostavljanje sistema pracenja rezultata implementacije politika, strategija i projekata Više o kursu

6 Mehanizmi direktnog ucesca gradjana i PULS metodologija Više o kursu

7 Priprema i pisanje projektnih prijedloga prema PCM metodologiji Više o kursu