Detaljne informacije

Nazad

Aida Daul

Kontakt informacije

Adresa: Ulica šehida 3/A Travnik

Poštanski kod: 72270

Telefon: 030 511 685

Fax: 030 511 146

Mobitel: 062 851 463

Email: aida.daul@opcinatravnik.com.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Konsultantske usluge;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Pravna pitanja i izrada legislative;

Iskustvo: 1983.- 1984. Pripravnički staž-Općina Travnik 1984.- 1989. Referent za upravno pravno rješavanje –Općina Travnik 1989.- 1994. Inspektor rada i radnih odnosa – Općina Travnik 1994.- 1997. Rukovodilac odjeljenja za privredu – Općina Travnik 1997.- 2001. Sek

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa