Detaljne informacije

Nazad

Amela Beganović

Kontakt informacije

Adresa: Travnik

Poštanski kod: 72270

Telefon: Nema informacija

Fax: Nema informacija

Mobitel: 062 333 312

Email: cmc.amela@gmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Odnosi s javnošću; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje ljudskim resursima; Razvoj i pružanje usluga; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: Ministarstvo nauke,obrazovanja,kulture i sporta SBK/KSB ( 2012 - u toku) suradnik za projekte, Kronauer Consulting (2011-2012) konsultant za Menadzment ljudskih potencijala, Platform CMC (2007-2011) zamjenik direktora, World Bank (2010) Trainer, MK Crveni

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 1

# Naziv kursa

1 Crises Communication and Public Relations-World Bank Više o kursu