Detaljne informacije

Nazad

Maja Stojanović

Kontakt informacije

Adresa: Vojvode Dobrnjca 17, Beograd

Poštanski kod: 11000

Telefon: +381 63 768 28 66

Fax: Nema informacija

Mobitel: Nema informacija

Email: stojmaja@gmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje; Druge usluge;

Ostale usluge: e-mentoring

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Evropske integracije i međunarodna saradnja;

Iskustvo: od 4 do 6 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Razgovori sa učesnicima

Reference: Muzej Semberije, Bijeljina, Tanja Lazic, Arheolog + 387 55 206 910, lazict@teol.net

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 3

# Naziv kursa

1 Priprema projekata u skladu sa EC procedurama sa fokusom na izradu prekogranicnih projekata Više o kursu

2 Evaluacija i selekcija projekata u skladu sa EC procedurama Više o kursu

3 Implementacija projekta u skladu sa procedurama EC Više o kursu