Detaljne informacije

Nazad

Vesna Simić

Kontakt informacije

Adresa: Majke Jugović 44, Banjaluka

Poštanski kod: 78000

Telefon: Nema informacija

Fax: Nema informacija

Mobitel: 065430303

Email: vesna.simic80@gmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi; Zaštita okoliša;

Iskustvo: 8 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Licenca - odgovorni prostorni planer

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Fokus grupe

Reference: UNDP/SRRP - nacionalni konsultant, Alex Prieto tel: 061194890 USAID/GAP lot 2; Obuka korisnika za primjenu GIS tehonologije; Ljubisa Savovic; tel: 065588482

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 2

# Naziv kursa

1 Obuka iz oblasti prostornog i urbanistickog planiranja, vaznosti dokumenta, priprema izrade prostornog plana i sprovodjenje Više o kursu

2 Primjena GIS-a u opštinskoj upravi Više o kursu