Detaljne informacije

Nazad

Mladen Radivojević

Kontakt informacije

Adresa: Banja Luka, Karađorđeva 27

Poštanski kod: 78000

Telefon: 051 338 588

Fax: Nema informacija

Mobitel: 065/510-879

Email: mladenr@inecco.net

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje ljudskim resursima;

Iskustvo: preko 10 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Profesor doktor i odgovorni nastavnik za više predmeta iz oblasti informatike, ECDL - 2003. godine

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Univerzitet za poslovne studije Koautor i autor u 26 objavljenih radova. Neki od tih radova su: 1. Nove tehnologije u reformi javne uprave, "Grafokomerc" a.d. Trebinje, ISBN 86-378-0032-6, Knjiga – strana 292 2. e-Uprava – od vizije do implementacije, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2007. Knjiga - strana 600, ISBN 99938-25-07-7 3. Od elektronskog poslovanja do poslovne inteligencije u javnoj upravi. JU Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, 2012. Knjiga - strana 584, ISBN 978-99938-22-28-8, COBISS.BH–ID 2411288.

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 3

# Naziv kursa

1 Elektronska uprava Više o kursu

2 Upravljanje znanjem Više o kursu

3 Poslovna inteligencija u jedinicama lokalne samouprave Više o kursu