Detaljne informacije

Nazad

Tarik Jusić

Kontakt informacije

Adresa: Kralja Tvrtka 11, Sarajevo

Poštanski kod: 71000

Telefon: +38761228581

Fax: Nema informacija

Mobitel: +38761228581

Email: tarik.jusic@analitika.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Lokalna demokratija; Odnosi s javnošću; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje ljudskim resursima;

Iskustvo: preko 10 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Doktor nauka, Univerzitet u Beču, Austria, 2003 Magistar, Central European University, 1998 Nekoliko certifikata za konsultante i strateško komuniciranje

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Razgovori sa učesnicima

Reference: MDPi Doboj, Snežana Mišić-Mihajlović, Director, +38765682729; snezana.misic@mdpinicijative.ba; (edukacija i konsulting za 6 opština u BiH)

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 3

# Naziv kursa

1 Strateško komunikacijsko planiranje Više o kursu

2 Revizija i analiza komunikacija Više o kursu

3 Razvoj i upotreba web stranica za komuniciranje sa građanima, poslovnim subjektima i vladinim institucijama Više o kursu