Detaljne informacije

Nazad

Samir Šošević

Kontakt informacije

Adresa: Bjelave 2, Sarajevo

Poštanski kod: 71000

Telefon: +387 33 225 830

Fax: +387 33 225 830

Mobitel: +387 63 799 549

Email: ssosevic@yahoo.com

Sekundarni Email: sosevic.samir@gmail.com

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Upravljanje projektima; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta;

Iskustvo: od 7 do 10 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Upravljanje projektima po sistemu PRINCE II, UNDP, 2008; Post-komunistička tranzicija i procesi Evropskih integracija – Univerzitet Bolonja (Italija), 2002; Japanska politika razvoja malog i srednjeg preduzetništva za BiH, JICA, 2000

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika

Reference: Ministarstvo poljop., vodoprivrede i šumarstva FBiH, Beisa Bećirbegović, beisa.becirbegovic@fmpvs.gov.ba, 33 20 34 28

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 8

# Naziv kursa

1 Priprema prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom Više o kursu

2 Sistem upravljanja kvalitetom u organima javne uprave prema CAF metodologiji Više o kursu

3 Osnove funkcioniranja EU sa fokusom na fondove i programe Više o kursu

4 Ruralni razvoj Više o kursu

5 Kultura kao generator razvoja u III mileniju Više o kursu

6 Razvoj partnerstava i lokalni razvoj Više o kursu

7 Monitoring i evaluacija strategije lokalnog razvoja Više o kursu

8 Rad sa mjesnim zajednicama Više o kursu