Detaljne informacije

Nazad

Amila Mujčinović

Kontakt informacije

Adresa: Skenderija 56, Sarajevo

Poštanski kod: 71000

Telefon: Nema informacija

Fax: Nema informacija

Mobitel: +387 61 226 257

Email: amila.mujcinovic@gmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Advokatske usluge iz oblasti privrednog prava

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta;

Iskustvo: od 7 do 10 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Certifikat o upješno završenom treningu "Proširena Evropa i novi susjedi" 18.10.20004, Univerzitet u Bolonji; Certifikat o doprinosu i učešću u popisu državne imovine BiH, 30.11.2009, Ured Visokog Predstavnika za BiH (OHR)

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: Ministartsvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Samira Sulejmanović, samira.sulejmanovic@mvteo.gov.ba; 033-663-863;

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 4

# Naziv kursa

1 Osnove i principi preuzimanja EU direktiva kao novog pristupa u BiH zakonodavstvu Više o kursu

2 Preuzimanje EU direkiva novog pristupa (neautomastke vage i mjerni instrumenti) u BiH; Jedinstvena pravila za izradu propisa u BiH i primjena istih u izradi podzakonskih propisa na osnovu Zakona o mjeriteljstvu BiH Više o kursu

3 Modernizacija upravljanja općinskom imovinom u BiH Više o kursu

4 Sporazum o tehničkim barijarema trgovini (TBT) u okviru WTO sa posebnim osvrtom na BiH Više o kursu