Detaljne informacije

Nazad

Jasna Pleho

Kontakt informacije

Adresa: Sarajevo

Poštanski kod: 71000

Telefon: Nema informacija

Fax: Nema informacija

Mobitel: +387 61/202561

Email: jjasna@bih.net.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje ljudskim resursima; Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi;

Iskustvo: preko 10 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Inžinjer primjenjene matematike (Univerza v Ljubljani,1997.god Slovenija); Diplomirani matematičar-informatičar (Univerzitet u Sarajevu, BiH, 2000.god); Magistar Elektrotehničkih nauka (Univerzitet u Sarajevu, BiH, 2008. god); Trenutno radim doktorat

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: Zavod za planiranje razvoje KS, Fahrudih Đuzo, df@zavodzpr-sa.ba,033 258-265

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 3

# Naziv kursa

1 GIS Više o kursu

2 GIS SOFTVERI (ArcMap (ArcView) Više o kursu

3 GIS SOFTVERI (AutoCad i AutoCad Map 3D) Više o kursu