Detaljne informacije

Nazad

Ostoja Kremenović

Kontakt informacije

Adresa: Petra Mečave br. 21,Banja Luka

Poštanski kod: 78000

Telefon: 051 312 358

Fax: Nema informacija

Mobitel: 065 510 108

Email: o.kremenovic@yahoo.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Lokalna demokratija; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete; Javne nabavke; Komunalni poslovi; Zaštita okoliša; Socijalna i zdravstvena zaštita; Obrazovanje; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja;

Iskustvo: preko 10 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Doktor pravnih nauka - Upravno pravo

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Fokus grupe;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: UNDP MTS Projekt, Muamer Obarčanin, Službenik za obuku

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 3

# Naziv kursa

1 Primjena propisa o kancelarijskom poslovanju Više o kursu

2 Javne nabavke Više o kursu

3 Primjena propisa o upravnom postupku Više o kursu